M3V Praha, a.s.

Rádi vám poradíme!

M3V Praha

O nás...

Společnost M3V Praha, a. s.,je poradenská a konzultační firma pracující v oblasti Správy obchodních společností dle obchodního práva. Společnost navazuje na činnost Sdružení M3V a M3V Praha, v. o. s., a počátek její činnosti je v r. 1992 jako reakce na probíhající kupónovou privatizaci. Pracovníci M3V Praha jsou zkušenými odborníky v této oblasti a smluvně spolupracují s řadou specialistů z oblasti obchodního práva a řízení akciových společností. V r. 1997 jsme založili dceřinou společnost M3V Plzeň, s. r. o., která dále rozšířila rozsah nabízených činností. Za dobu naší práce jsme vytvořili rozsáhlou síť firem, s nimiž úzce spolupracujeme, a jejichž služby rovněž nabízíme.

Cílem naší společnosti je spokojený zákazník, a proto klademe důraz na profesionální komunikaci, spolehlivost, konkurenceschopnost a zejména porozumění potřebám zákazníka. Naše jednotlivé pracovní činnosti chápeme jako součást procesů poskytování služeb, které mají další návaznost a souvislosti u zákazníka.

M3V Praha, a. s., se orientuje na poradenství obchodním společnostem všech forem, a to jak při zakládání společností a při jejich změnách, tak především na průběžné zajišťování agendy Správy obchodní společnosti. Pro společnosti s ručením omezeným zajišťuje podklady pro jednání valné hromady a dokumenty pro splnění informační povinnosti ke státním institucím. 

Hlavní činnost M3V Praha, a. s., je zaměřena na akciové společnosti, a to na jejich emitentskou a akcionářskou agendu. Emitentská agenda - povinnosti emitenta cenných papírů vůči orgánům kapitálového trhu, obchodnímu rejstříku a dalším centrálním orgánům. Akcionářská agenda - komunikace společnosti s vlastními akcionáři, a to jak s majoritními, tak i minoritními a eventuelně i s těmi potenciálními.

Naše služby v oblasti emitentské a akcionářské agendy lze rozdělit do několika okruhů. Prvním z nich je vývoj a prodej software pro správu akcionářské agendy. Náš program Akcie M3V byl vyvinut v roce 1992 a od té doby je stále zdokonalován a rozšiřován. V roce 1994 jsme jej rozšířili na "Informační systém akcionářské agendy v akciové společnosti". V programu jsou zapracovány zkušenosti uživatelů z řad velkých i malých společností. Jsme jediná firma, která takto ucelený software nabízí. V současné době využívá náš softwarový produkt přes 400 společností. Od roku 2002 je tento software nahrazen produktem Emitent pro operační systém Windows.

Dalším základním okruhem služeb je pořádání valných hromad. Tato činnost se skládá z přípravy, zajištění samotného průběhu valné hromady a zpracování dokumentů z valné hromady. Na přípravu a pořádání valných hromad se specializujeme již od založení naší firmy. První velkou valnou hromadu jsme pořádali již na jaře roku 1993 po předání výsledků první vlny kupónové privatizace akciovým společnostem. Naše firma se podílela na konání stovek valných hromad. Za dobu naší činnosti jsme získali nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti, které Vám nyní nabízíme.

Důležitou sousoučástí naší nabídky je také poradenství při veškerých činnostech emitenské a akcionářské agendy včetně správy akcií s omezenou převoditelností, listinných akcií a zatímních listů. Zajišťujeme výplatu dividend a s ní související činnosti. Nabízíme také korespondenci s akcionáři. K našim službám patří i grafické návrhy listinné podoby akcií.